Projectes d’escola

EL TREBALL PER PROJECTES

 

El treball per projectes es basa en oferir eines que puguin ajudar als nens i  gràfic blognenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors, dels seus encerts i també a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària i significativa, que vagi més enllà de les lliçons curtes i aïllades de l’escola tradicional.

 

Els Projectes d’escola, com a eixos  vertebradors del currículum, són:

Emocions: Aprendre a conèixer i gestionar les pròpies emocions i adoptar una actitud positiva davant la vida. Aprendre a resoldre conflictes i ha exercir la mediació per mitjà dels diferents recursos que ens proporciona i facilita del programa TEI (tutoria entre igual).

Dalí 305-ANIMATION

Emocions/ TEI

Que té com a objectiu bàsic millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries (física, emocional o psicològica).

 

 

DSCN0198

Audiovisuals

Audiovisuals: Aprendre a mirar en el món actual., aguditzant la capacitat d’observació del nostre alumnat, despertant les seves capacitats visuals per copsar el món que ens envolta amb uns altres ulls.

ruta virtual

RUTA VIRTUAL:ESCOLA LA SERRETA D’ALELLA

 

 

 

Premsa: Edició d’una revista escolar. Des de la vessant pedagògica: per motivar l’alumnat en l’ús funcional de la llengua, triant i elaborant les seves pròpies notícies. Des d’una vessant social: per crear un espai per a l’intercanvi d’experiències i opinions entre la família i l’escola.  La revista de l’escola

 

fotos grup P5 006-ANIMATION

Ciències 3/6 i 6/12

Ciències 3/6 i 6/12:Aquest projecte afavoreix l’activitat dels infants com a investigadors,treballant experimentalment (observant, formulant les seves pròpies hipòtesis, descrivint, anticipant, comprovant).

DSCN0130

Ciències 3/6 i 6/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla de Llengües: Promoure actituds positives davant el fet lingüístic com a vehicle de comunicació, de civilització i de diàleg. Afavorir en diferents àrees l’ús de les llengües que es treballen a l’escola: català, castellà i anglès. S’inicia en el curs 2018-19 a cicle inicial i cicle mitjà “La Serreta’s Lab”, un projecte on l’alumnat realitza diferents experiments seguint el mètode científic en anglès. Cicle mitjà realitza un trimestre un taller de teatre  en anglès durant les sessions de tallers. Cicle superior porta a terme en anglès totes les sessions de plàstica. The English corner

 

Escola Verda: Escola implicada i sensibilitzada  amb la cura del medi ambient, que ofereix dins un procés d’aprenentatge participatiu, que promou valors i accions que contribueix a créixer dins d’una societat justa i ecològicament  equilibrada.

logo-escola-verda-internetEl logo del projecte Escola Verda és creació dels alumnes, fruit  d’un treball de tota l’escola que va finalitzar amb una elecció popular on hi va participar l’alumnat.

IMG_1960

Delegats verds

Els delegats verds són els encarregats de vetllar, garantir i informar a la resta de companys de la importància del reciclatge i al manteniment sostenible del planeta.

IMG_1722

Hort de l’escola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca: Busca fomentar la lectura i l’ús del llenguatge verbal com les eines claus en el procés d’aprenentatge de totes àrees.

endrapacontes

L’Endrapacontes

Volem destacar com a objectius principals del projecte biblioteca:

  • Desenvolupar-ho com a eix vertebrador en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Augmentar la competència comunicativa i lingüística.
  • Fomentar la competència lectora.
  • Millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat
  • Implicar a les famílies en la sensibilització a la lectura i la seva importància dins del procés d’aprenentatge.

 

Jornada Cultural: Proposta anual d’un centre d’interès general d’escola per a ser treballat des d’una perspectiva interdisciplinària. En finalitzar la proposta tots els alumnes elaboren un dossier amb el recull de les activitats i continguts treballats, des de P3 a Infantil fins a 6è de primària. Aquest últim grup, a més a més, realitza una conferència oberta a les famílies connectat amb el projecte biblioteca.

Es realitzant activitats intercicle a tots els cursos i al llarg de tota la jornada cultural, d’aquesta maner promovem que els alumnes es coneguin, aprenguin i s’enriqueixin els uns i els altres.

AA-ANIMATION

Jornada cultural

Al mateix temps, el fil conductor s’utilitza a tots els cursos com a eix principal per realitzar les disfresses de carnaval. Les famílies d’infantil realitzant el taller família-escola (activitat plàstica), on ajuden a confeccionar la indumentària i complements lligats a la jornada cultural.

 

 

Aquest treball a primària constitueix un dels Projectes Interdisciplinaris, tal com ho contempla el currículum de primària de la LOE.