Documentació de centre

Llibret d’inici de curs 2019-2020

Projecte Educatiu de Centre (PEC) curs 2019-2020
PEC ESCOLA LA SERRETA

Pla de convivència
PLA de CONVIVENCIA ESCOLA LA SERRETA

Projecte lingüístic 

PLC ESCOLA LA SERRETA-

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
NOFC ESCOLA LA SERRETA