PLA PROVISIONAL D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE – CURS 2020-21

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Departament de Salut i amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, han fet arribar als centres educatius una sèrie de documents que han permès orientar a les direccions en l’elaboració d’un Pla provisional d’organització de centre davant de la situació de pandèmia del COVID-19.

Aquest Pla (destaquem que és “provisional”) preveu l’obertura de la nostra escola. Aquesta es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.

El Pla d’organització de centre definitiu pel curs 2020-21 serà presentat i aprovat pel Consell escolar del nostre centre durant la primera setmana del proper mes de setembre.

Cal destacar que el passat dimecres 22 de juliol, les diferents direccions dels centres educatius d’Alella, juntament amb representants de les diferents AFAs, així com les autoritats educatives del municipi, inclòs l’alcalde, vam realitzar una reunió molt profitosa per compartir i posar en comú aspectes significatius d’aquesta futura obertura dels centres.

Per altra banda, la Inspecció educativa ha rebut el Pla provisional d’organització del curs 2020-21 de l’Escola La Serreta i aquest s’ha compartit amb tot l’equip docent.

És oportú que les famílies estigueu assabentades dels punts i aspectes més rellevants d’aquest Pla, malgrat volem clarificar i deixar palès que estan sotmesos a modificacions segons l’evolució de la malaltia, la situació sanitària i properes instruccions del Departament d’Educació.

El proper 14 de setembre s’inicia el curs escolar de manera presencial. L’activitat docent presencial constitueix l’opció més desitjable i, per això, tindrà un caràcter
prioritari en tots aquells contextos on sigui possible.

L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible i per fer-ho possible cal garantir les següents mesures de seguretat i organitzatives:

 • Les mesures de seguretat que es prioritzaran serà la neteja de mans, el distanciament físic i l’ús de la mascareta (no obligatòria pels alumnes de P3, P4 i P5, malgrat la podrien utilitzar).
 • L’entrada, sortida i desplaçaments en el centre sempre hauran de ser amb mascareta.
 • L’alumnat conviurà durant la jornada escolar amb el seu grup estable en un espai de referència on no serà necessari mantenir la distància de seguretat (1,5 m).
 • En cas de canvi d’espai o interactuar amb alumnes d’altres grups, els i les alumnes hauran d’utilitzar la mascareta.
 • L’alumnat tindrà material escolar individual (li proporcionarà l’escola) i quan es faci ús de material compartit serà sempre previ i posterior rentat de mans, i desinfectant aquest material després del seu ús.
 • Els grups estables tindran una mestra tutora “estable”. També participaran en la jornada lectiva dels alumnes altres mestres i personal d’administració i servei. Aquests altres professionals del centre sempre hauran d’utilitzar la mascareta quan no es trobin a la distància de seguretat (1,5m).
 • El centre ha dissenyat un pla de ventilació, neteja i desinfecció que serà comunicat a l’Ajuntament per tal de gestionar les mesures higièniques necessàries per garantir la màxima seguretat.
 • Les mesures higièniques “extres” que es preveuen per la neteja i desinfecció del centre escolar han estat comunicades a l’Ajuntament durant el dia d’avui.
 • L’entrada a l’escola serà esglaonada (8:50 – 9 i 9:10) utilitzant els següents grups estables els accessos del Carrer La Vinya (6è-5è-4t) , pati de la figuera (3r-2n-1r) i Carrer Núria (P5-P4-P3). Es mantindrà aquesta seqüència d’entrada segons l’horari previst.
 • Es demana a les famílies agilitat en les entrades i sortides de l’alumnat per evitar aglomeracions en el exterior del recinte escolar.
 • Les famílies no hauran d’accedir al recinte escolar, a excepció de les de P3 durant el procés d’adaptació.
 • Un únic familiar de l’alumnat de P3 podrà accedir a l’escola i acompanyar a l’infant fins a l’aula per tal de facilitar el seu procés d’adaptació a aquest nou context.
 • Els infants de P3 podran seguir utilitzant la sala de psicomotricitat per descansar i/o dormir durant l’estona de menjador.
 • S’ha dissenyat un circuit de circulació i fluxos de l’alumnat que preveu el mínim “encreuament” entre l’alumnat.
 • L’estona d’esbarjo també serà esglaonada i es realitzarà en dos torns (10:30 i 11), havent sectoritzat els espais del pati per poder mantenir els grups estables.
 • S’oferirà servei de menjador, on s’hauran de mantenir els grups estables i es preveu que aquests puguin seure en la mateixa taula, mantenint la distància de seguretat respecte a altres grups i seguint la convivència amb els seus companys/es de grup estable en les estones que no es troben en el menjador. L’empresa 7itria presentarà a la direcció del centre el seu pla d’organització on es garantirà les mesures de seguretat que prescriu el Departament d’Educació i el de Salut. S’ha fet una reunió prèvia amb representants de l’empresa i s’han concretat aquestes mesures.
 • Les famílies podran optar al servei d’acollida matinal i de tarda. En el Pla provisional s’estableixen les mesures de seguretat necessàries per realitzar-se aquest servei.
 • L’AFA decidirà si preveu viabilitat a les activitats extraescolars. També s’han realitzat reunions i comunicacions amb la direcció del centre en aquest sentit. En qualsevol cas s’haurà de presentar un pla d’organització d’aquestes activitats a la direcció on s’hauran de garantir les mesures de seguretat que prescriu el Departament d’Educació i el de Salut.
 • Cap infant podrà accedir al recinte escolar amb simptomatologia de COVID-19 o si ha tingut contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • L’Escola La Serreta compta amb un protocol d’actuació en cas de possibles casos. En cas de detectar una sospita de cas perquè una persona (alumne/a, personal docent o no docent) comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 se li aïllarà i es prendran les mesures pertinents recollides en aquest protocol.
 • Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de COVID-19 que roman al seu domicili, l’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat i que es confirmi o no el positiu.
 • Si es confirmés el positiu, seran les autoritats de Salut pública competents les que determinaran les mesures de quarentena que caldrà prendre.
 • Es prioritzarà la comunicació amb les famílies mitjançant eines digitals: correu electrònic i videoconferències en les entrevistes.
 • El centre compta amb un domini corporatiu propi que permetrà a tots els i les docents tenir un correu per comunicar-se amb les famílies.
 • L’escola s’ha donat d’alta en el Gsuite education de Google que permet a cada alumne/a tenir un usuari i accedir a l’espai virtual d’aprenentatge Classroom.
 • Es realitzaran festes escolars, activitats complementàries i sortides sempre que es puguin garantir les mesures de seguretat.
 • Se seguirà prioritzant l’acompanyament acadèmic i emocional de tots i cadascun dels infants.
 • Es realitzaran totes les activitats educatives, projectes, suports i mesures d’inclusió, intervenció dels especialistes, programes educatius i qualsevol altra acció que permeti mantenir la qualitat educativa del centre, sempre i quan es garanteixin les mesures de seguretat i prevenció.

Valorem molt la col·laboració de les famílies en aquesta nova realitat educativa que es preveu pel curs 2020-21.

Tan aviat estigui aprovat el Pla d’organització definitiu del curs 2020-21 se us farà arribar convenientment per correu electrònic i/o es penjarà al web de l’escola.

Quant a escolaserreta

Som una escola pública d'Ed. Infantil i Primària molt arrelada al municipi d'Alella. Ens considerem un centre educatiu en transformació que estem vivint i compartint aquest procés amb la resta de la comunitat educativa.
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.